İngilizce İle Türkçe Arasındaki Cümle Farklılıkları

SDM Dil Okulu Seviye Tespit Sınavları İngilizce Almanca İspanyolca Fransızca Çince İtalyanca Rusça Yunanca Portekizce Farsça Arapça Türkçe

Dünya üzerinde konuşulan diller arasında köken ve yapıları açısından pek çok farklılıklar vardır. Yine de Türkçe dil bilgisini iyi bilen birisinin, daha az bilene göre İngilizceyi öğrenmesi daha kolaydır, diyebiliriz. Eğer, bu konuda eksikleriniz varsa, İngilizce kurs öğretmeninizin İngilizcenin yanı sıra Türkçe dil bilgisini anlatması kaçınılmazdır. Aslında bu bir yandan bilgi dağarcığınızı artırdığı gibi diğer yandan İngilizce ile Türkçe arasındaki cümle farklılıklarını da görmenizi sağlayacaktır. Fakat şurasını rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ‘dünya dil ailesi’ açısından Türkçe ile İngilizce arasında hiçbir benzerlik yoktur. Şimdi, bu konuyu daha detaylı inceleyelim.

İngilizce ve Türkçe

İngilizce ile Türkçe arasındaki cümle farklılıklarını merak ediyorsanız ilk öğrenmeniz gereken, İngilizcenin Hint-Avrupa dil grubunda olan Germen dillerinin güney kanadından bir dil olmasına karşın Türkçenin, Ural-Altay dil grubunun Altay koluna bağlı olduğunu bilmektir. İlk okunduğunda size çok bilimsel olarak görünse de, ana diliniz ve öğrenmeye çalıştığınız İngilizcenin kökenlerini bilmek, köklü bir dil eğitimi açısından önemlidir. Ayrıca iki dil arasındaki cümle farklılıkları da bu şekilde çok daha iyi anlaşılacaktır.

Şimdi, bir adım daha ileriye gidip, Türkçe ile İngilizcenin genel özelliklerine bakalım. Az önce dedik ki, Türkçe ile İngilizce yapısal olarak farklı dillerdir. Diller yapısal olarak üç gruba ayrılır: Tek heceli diller (Çince), eklemeli diller (Türkçe) ve çekimli diller (İngilizce)… İşte, İngilizce ile Türkçe arasındaki cümle farklılıklarının ilk maddesini öğrenmiş olduk. Türkçe eklemeli bir dildir. Eklemeli dillerde genellikle kökler değişmez. Köklere çeşitli ekler getirilerek yeni kelimeler türetilir ya da çekimler yapılır. Kökler ve ekler kolaylıkla birbirinden ayrılabilir. (ek-mek, ekmek-çi, gel-di, kedi-ler gibi.)

İngilizce kursu öğretmeninizin de sıklıkla tekrar edeceği gibi İngilizce ise çekimli bir dildir. İngilizcede kelimelerin kökleri türlü şekillere girerek çekim değişikliklerine uğrar ve böylece kelime türemesi sağlanır. İngilizcede kökler ve ekler birbirinden kolaylıkla ayrılmaz. (Fakat kolayca ayırt edilebilir.)

Grameri öğrenmek

Şurası gerçek ki, köklü bir İngilizce eğitimi için İngilizce grameri bilmek zorundayız. Bu, asla değişmez bir kural! Fakat bu kuralın -başlangıç seviyesinde dahi olsak- bizi korkutmasına ve bu nedenle de pratikler yapmamıza engel olmasına izin vermemeliyiz. Bu önemli noktayı aklımızda tutarak, İngilizce ve Türkçe arasındaki cümle farklılıklarına göz atmaya devam edelim.

İngilizce ile Türkçe arasındaki bir diğer temel fark da cümle yapısıdır. Türkçede cümle yapısını “özne-nesne-yüklem” formülü ile açıklayabiliriz. Kelimelerin cümle içerisinde yer değiştirmesi mümkündür ve bu cümlenin anlamını değiştirmez. İngilizcede ise cümle yapısı “özne-yüklem-nesne” şeklindedir ve bu yapı hiçbir zaman bozulmaz. (İngilizce öğrenmeye başlayanlar için şu örnek biraz daha anlaşılır olabilir: “Yasemin went to the cinema.” Türkçeye “Yasemin sinemaya gitti.” olarak çevirebileceğimiz cümlenin İngilizce kelime dizilişi doğrudur ve farklı bir sıralanış, İngilizce cümle yapısı açısından mümkün değildir.)

Diğer farklar

Türkçe yazıldığı gibi okunur. İngilizce, yazıldığı gibi değil belli kurallara bağlı olarak okunur. İngilizce dilinde 12 zaman (eylem) olmasına karşın Türkçede 5 ana zaman (eylem) vardır. Türkçe olarak kurduğumuz, yazdığımız ya da konuştuğumuz her cümlede ‘özne’ kullanmak gerekli değildir. İngilizcede ise ‘özne’ kesinlikle kullanılır.

Dünya üzerinde konuşulan dillerin ortak yönleri olduğu gibi, farklılıkları da söz konusudur. İngilizce ile Türkçe arasında da zıtlık derecesinde farklılıklar vardır. İngilizce gramer kurallarını -aslında bu her dil için geçerlidir- kendi mantık ölçülerinde kabul etmek, öğrenmenize ve daha iyi anlamanıza destek olacaktır.

}
Scroll to Top
HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI