İngilizce gramer: “Would”

SDM Dil Okulu Seviye Tespit Sınavları İngilizce Almanca İspanyolca Fransızca Çince İtalyanca Rusça Yunanca Portekizce Farsça Arapça Türkçe

Would you like to know more about  ‘would’?

Bu makalede, bir “Modal Verb” olan “Would” kelimesinin kullanımını inceleyeceğiz.

İsteklerimizi kibar bir şekilde dile getirirken ya da öneri ve teklifler sunarken, dolaylı anlatımlarda, henüz gerçekleştirmediklerimizi -hayallerimizi- dile getirirken veya geçmişteki eylemlerimizde “Would” kelimesi kullanabiliriz. Bununla birlikte şu duruma dikkat etmeliyiz: Bazı cümlelerde “Would”, kısa versiyonu olan “I’d” şeklinde kullanılır. “Would”un kısaltılmış kullanımı “d” harfi gibidir ve kullanımı aşağıdaki şekildedir.

 

  • I’d
  • You’d
  • She’d
  • He’d
  • It’d
  • We’d
  • They’d

 

Bu açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki örnek cümleleri okuyalım:

Everysummer, we’d drive across the country to see family.


Would you like sugar and cream in your coffee?


She said that she would be there at 7 p.m.


If I were you, I’dbring a fewbathingsuits.


Hello, I’d like two tickets to New York.

Şimdi “Would” kelimesinin diğer kullanımlarını inceleyelim:

 

 

Refusalto do – Bir şeyi reddetmek için

İnceleyeceğimiz ilk kullanım, istekli olma (willingness ) ya da isteksiz olmadır.  “Would” kelimesi, “not” kelimesiyle kullanıldığında bir şeyi yapma reddini ifade edebilir.  Bu durumu anlamak için gelecekte yapacağımız bir şey ya da eylem hakkında konuşurken “will”, eğer bu eylem geçmişteyse “would” kelimesini kullanırız. Şimdi aşağıdaki cümlelere bakalım. İlk cümle, gelecekteki bir eylem hakkındadır:

I’ll ask my cousin to go to the concert. But he won’tgo.

“Won’t”, “will not” kelimesinin kısaltılmışıdır. Bu iki kelime bize, konuşmacının kuzeninin ona katılmayı reddettiğini gösteriyor.Şimdi, cümleyi “would” kelimesiyle okuyalım:

I asked my cousin to go to the concert. But, he wouldn’tgo.

Birbirimizle kurduğumuz diyalogların yanı sıra bu kullanım “eşyalar ya da şeyler” için de geçerlidir. Eşyaların ya da kullandığımız araç ve gereçlerin bir şeyi yapmayı “reddedemeyeceğini” biliyoruz. Ancak, çoğu zaman otomobillerin, bilgisayarların ve diğer makinelerin arızalanmasını bu şekilde ifade ediyoruz. Bu durumlarda “will”in, geçmiş zamanı olan “would” kelimesini kullanıyoruz. Şu örneğe birlikte bakalım:

Her car wouldn’t starts she took an Ubertowork.

I tried several times but the program wouldn’topen.

Yukarıdaki örnekte  “would”, insanların bu şeyleri kullanmaya çalıştıklarını, ancak eşyaların ya da araç-gereçlerin doğru şekilde çalışmadığını gösterir.

 

 

Softening language–Yumuşak bir söylem ya da ifade kullanımı

Şimdi diğer kullanım şekline geçelim.

İlk bölümde, İngilizce konuşanların genellikle kibar olmak için dolaylı bir dil kullandıklarını belirttik.

Dolaylı dil, kimi zaman eleştirel düşünce, öneri ve tepkileri yumuşatabilir. Aşağıdaki iki cümleyi, bu kullanım açısından karşılaştırabiliriz. İlkinde, “would” kelimesini kullanmıyoruz.

I suggest that you read customer reviews before buying a newcomputer.

İkinci cümleye “would” kelimesini ekleyelim:

I’d suggest that your eadcustomer reviews before buying a newcomputer.

“Would” kelimesi, bu tavsiyenin bir emirden çok kibar bir öneriye benzemesine yardımcı olur.

Cümlede ana fiilin “suggest” olduğuna dikkat edelim. “Suggest”, genellikle tavsiye vermek için kullandığımız bir fiildir.

“Would”un kullanımı için kullanılan diğer yaygın fiiller arasında“Say”, “Recommend”, “Think”, “Imagine” ya da “Advise” bulunur.

“Advise” için bir örnek verebiliriz:

I’d advise you to take only four classes per semester.

 

“Would” kelimesinin, yukarıda anlattıklarımızla ilgisi olmayan farklı kullanımlarını öğrenmek de oldukça önemlidir.  Reported speech’lerdeki“Would” kelimesinin, bir şey yapmayı reddetme ifadesindeki “Would” kelimesiyle bir bağlantısı yoktur. Bir ifadede veya soruda “Would” kelimesinin ne anlamına geldiğini anlamak için, kesinlikle cümlenin içeriğe dikkat etmeniz gerekir.

Bir diğer önemli husus da, karşınızdakini çok iyi dinlemeniz gerektiğidir. Günlük konuşmalarda genellikle “Would” kelimesinin kısaltması olan “d”, şahıs zamirleriyle birlikte kullanılır.

Aşağıdaki örnekler konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir:

The videos you emailed me wouldn’t open.
I’d say that you need more practice.
We’d suggest visiting the water falls on a weekday.
I tried to return the coat but the store wouldn’t take it back.

 

I would do  

I would do (it)  

I would go  

I would like to come  

I would rather go  

Would you like to drink something?  

Would you go out?  

Would you please ……….  

What would you like to know?  

 

Uses of ‘Would’ Examples Structures
Refusalto do something But, he wouldn’tgo. (people) Subject + wouldn’t + simpleverb form
Her car wouldn’tstart.(things) Subject + wouldn’t + simpleverb form
Softeninglanguage I’dsuggestthat youreadthecustomerreviews. Subject + would +
“that”-clause
I’dsuggestreading thecustomerreviews. Subject + would + gerund

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top