HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI

Independent” ve Dependent Clauses

SDM Dil Okulu Seviye Tespit Sınavları İngilizce Almanca İspanyolca Fransızca Çince İtalyanca Rusça Yunanca Portekizce Farsça Arapça Türkçe

“Independent” ve “Dependent Clauses”

Bir arkadaşınızla dans hakkında sohbet ettiğinizi hayal edin. Sohbetin sonunda, arkadaşınız aniden, “Because I love to dance!” diyor.

Bu sohbette karşınızdaki kişi hakkında şöyle bir bilgiye sahip oldunuz, “o, dans etmeyi seviyor.” Fakat yine de ortada bir tuhaflık var gibi görünüyor çünkü “Because I love to dance!” cümlesi sadece bir “neden” durumunu ifade ediyor. Öncesi ve sonrasında herhangi bir açıklaması olmadığı için biraz havada kalmış, tamamlanmamış bir cümle! Şimdi bu cümleye İngilizce gramer açısından bakalım:

“Because I love to dance!” cümlesinde “subject” ve “verb” bir araya gelmiştir ve bu tür cümleler İngilizcede “clause” yani yancümle ya da “tümcecik” olarak adlandırılır. İşte biz de bu makalede “dependent clauses” (bağımlı -yancümle-cümlecikler) ile “independent clauses” (bağımsız cümlecikler) arasındaki farklar hakkında konuşacağız.

Example of a dependent clause

Yukarıdaki örnek cümlede subject “I”, verb ise “love” kelimeleridir. Fakat “because I love to dance” cümlesi, aklınızdaki düşüncenin tamamını açıklamaz; bu nedenle bir “dependent clause”dır.

İngilizce üç tür “dependent clauses” vardır:

noun clauses: isim cümlecikleri

relative clauses: sıfat cümlecikleri

adverb clauses: zarf cümlecikleri

Bunlardan en az birini kullanmadan bir paragraf yazmak veya konuşmak pek sık rastlanılan bir durum değildir. Şurası bir gerçek ki, bu tür gramer kurallarını iyi öğrenmek konuşma ve özellikle yazma becerilerinizi güçlendirecektir.

What is a clause?

Az önce söylediğimiz gibi, bir yan tümce -clause-, bir özne ve bir fiile sahip sözcük grubudur. Ancak bu yapı tek başına tam bir cümle oluşturmaz. Çünkü yan cümlecikler; bağımlı cümlecik, tamamlanmamış, bağımsız cümlecik ya da tamamlanmış cümle olabilir.

İngilizcede her (tamamlamış) cümle en az bir tane yan cümlecik içerir; birkaç cümlede ise iki ya da daha fazla yan cümlecik vardır.

Şimdi, dans hakkındaki örneğimize dönelim; Eğer, “I never miss Samantha’s class because I love to dance,” dersek, düşüncemizi tam bir cümle ile ifade etmiş oluruz.

Bu cümlede iki yan cümlecik vardır: “I never miss Samantha’s class” ve  “because I love to dance.”
Independent clauses

Independent clauses, cümlenin ana konusu ve eylemini oluşturur. Anlatmak istediğimiz eylem ya da düşünce açıktır ve cümle tek başına da bir anlam ifade eder. Yukarıdaki örnekte, “I never miss Samantha’s class” bir “independent clause” -bağımsız cümleciktir.- Bu kendi başına eksiksiz bir cümledir ve düşünceyi tam olarak ifade etmesi için “because I love to dance” cümlesine ihtiyacı yoktur.

Birden fazla yan cümlecik içeren cümlelerde, bağımsız cümlecikler genellikle “main clauses” olarak adlandırılır.

Örnek cümlemizde:

I never miss Samantha’s class: Independent clause

Because I love to dance: dependent clause

şeklindedir.

İngilizcede birçok cümle iki veya daha fazla yancümlecik içerir.

 

 

 

Dependent clauses

Bağımlı cümleler -dependent clauses-, düşünceleri tam olarak ifade etmek için bağımsız cümlelere ihtiyaç duyar. Şimdi aşağıdaki cümlelere dikkatlice bakalım: Bir şey eksik gibi görünüyor mu?

If my aunt arrives by 3pm. – That’s an adverb clause.

Who lives in the building. – That’s a relative clause.

What you did last summer. – That’s a noun clause.

 

Yukarıdaki örneklerin hepsi  “dependent clause” cümlelerdir. Cümlelerin tamamlanması ve içerdikleri bilginin anlaşılması için if, because, who, whatthat ve other kelimelere ihtiyaçları vardır.

Şimdi yukarıdaki örnek cümlelere tekrar okuyalım:

We can still see the monuments today if my aunt arrives by 3pm.

My friend who lives in the building is away this weekend.

​Yukarıdaki örneklerde -independent clauses-bağımsız cümleler ana fikri ifade eder. Bununla birlikte dependent clause’lar daha fazla bilgi sağlar.

“We can still see the monuments today”

“My friend is away this weekend”

“I know”

I know what you did last summer.

I know: independent clause

what you did last summer: dependent clause

 

Örnek cümleler:

 After we visited the French Market on Saturday.

Who is crossing Broad Street.

She works with a computer that is older than she is.

I wish that I could live by the beach all summer.

The box that is near the elevator.

 

“Independent” ve “Dependent Clause” cümleler “noun clause”, “adverb clause” ve “relative clause” cümlelerden oluşur. Bu tür İngilizce gramer bilgilerinizi geliştirmek konuşma ve yazma becerilerinize katkı sağlayacaktır.

 

Scroll to Top