İngilizce gramer: “so”, “so that” ve “so adjective/adverb that”

SDM Dil Okulu Seviye Tespit Sınavları İngilizce Almanca İspanyolca Fransızca Çince İtalyanca Rusça Yunanca Portekizce Farsça Arapça Türkçe

En bilgili Amerikalılara dahi sorsanız, size kesinlikle “so” kelimesinin birkaç anlamından çok daha fazlasını söyleyemezler. “So”, çoğu insanın karmaşıklığını bile fark etmeden kullandığı gündelik bir kelimedir. Ama bu gizemli küçük kelime, birçok anlama geldiği gibi cümle içerisinde zarf, zamir ya da kelimeleri birleştirme işlevi de görebilir. Sonuç olarak “So” kelimesi, 25’ten fazla anlamı içerir. Küçük ama çok güçlü bir kelime, değil mi? Bu makalede İngilizce öğrencilerinin genellikle sorun yaşadığı “so”, “so that” ve “so adjective/adverb that” üzerinde duracağız.

Therefore…
İki veya daha fazla kelime veya cümle arasında koordinasyonu sağlayan “so” ile başlayalım. Bu şu anlama geliyor: “So” kelimesi iki cümle arasında kullanılır ve ikinci cümlede bir şeyin sonucu gösterir.
Şöyle ki;
The apartment was too hot, so we opened the window.
Birinci cümle bir hareket ya da bir durumu ifade eder: The apartment was too hot.
İkinci cümleye katılan “so”, bu cümledeki eylemin neden yapıldığını açıklar: opening the window.

In order to…
“So that” zarf cümlelerini başlatan bir kelimedir. Hatırlayacağınız gibi bir zarf yan cümleciği, iki aksiyon arasındaki ilişkiyi gösterir. Bununla birlikte “so”, bir temel cümleciğe veya cümleye, bir yan tümceye veya tamamlanmamış bir cümleye katılır ve bunların nasıl ilişkilendiğini gösterir.
“So that”, “-mek, -mak için” şeklinde bir anlam içerir ki bu da, “why” sorusunun cevabıdır. Zarf cümleciği ile başlayan cümleleri biz de bu amaçla kullanırız. Aşağıdaki örneğe birlikte bakalım:
It helps to lower blood sugar so that you feel less hungry.
Zarf cümleciği, “so that you feel less hungry”dir. Bu cümlecik bize ana cümledeki eylemin amacını gösterir: Why does it help to lower blood sugar? To feel less hungry.
Bir cümle “So that” kelimesiyle de başlayabilir ama bu genellikle daha resmi bir söylem gibidir.
Örneğin:
So that you feel less hungry, it helps to lower blood sugar.
“That” kelimesi sözlü İngilizcede “so that” için isteğe bağlı olabilir ki kullanmak ya da kullanmamak sizin tercihinizdir.
Örneğin:
It helps to lower blood sugar so you feel less hungry.
Ama “that,” olmadan, cümlenin bir neden içerdiğini nasıl anlayacaksınız? Bunu anlamak için kullandığımız bazı modal verb’ler vardır: can, could, may, might, will ve diğerleri.
Bunun nasıl uygulandığını aşağıdaki örnekte görebilirsiniz:
It helps to lower blood sugar so you can feel less hungry.
Yan cümlecikte modal verb olarak “can” kullanılır.

To the level described…
Şimdi, “so adjective / adverb that” durumlarına bakalım. Bu, bahsettiğimiz her iki anlam birbirinden farklıdır. Basitçe söylemek gerekirse, “tarif edilen seviyeye” anlamına gelir. İşte bazı örnekler:
This morning, the construction was so loud that we could not sleep.
Bu, inşaatın bizi uyutmamasını engelleyen bir seviyeye kadar yükseldiği anlamına geliyor.
Önemli olan, bu ifade için “that” kelimesinin de isteğe bağlı olduğunu bilmektir, Eğer istersek “that” kelimesini kullanmayabiliriz.
Örneğin:
This morning, the construction was so loud we could not sleep.
Peki, “that” kelimesini kullanmaksak eğer cümlenin ne demek istediğiniz nasıl anlayabiliriz? “So” kelimesinden sonra gelen “sıfat”, bize yardımcı olacaktır. Bu cümledeki sıfat “loud” kelimesidir.

Comparing the three
Şimdi de, üç ifadeyi karşılaştıracağız. Benzer seslere sahip ancak farklı anlamları olan üç cümleye bakalım:
He is funny, so his friends laugh at him.
Diğer cümleyi okuyalım:
He makes jokes so that his friends will laugh.
Bu cümledeki anlam; onun şakaları yapmasının amacı arkadaşlarını güldürmektir.
Şu soruya cevap verelim:
“Why does he make jokes?”
Yan cümlecikteki modal “will” dikkatinizi çekti mi?
He is so funny that his friends laugh at him.
Bu cümle ise, “Öylesine komiktir ki arkadaşları ona güler.”

Sizin de fark ettiğiniz gibi “so that” örneğinin olduğu cümlelerde modal verb’ler kullanılmıştır.

}
Scroll to Top
HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI