HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI

İngilizce İsimler

SDM Dil Okulu Seviye Tespit Sınavları İngilizce Almanca İspanyolca Fransızca Çince İtalyanca Rusça Yunanca Portekizce Farsça Arapça Türkçe

 

İngilizce İsimler

İngilizcede “an noun” bir kişi, bir yer ya da bir şeyin adıdır.  “Noun” kelimesi, Latin kökenli olan “nomen” kelimesinden gelir ki, bu kelime de “name” anlamını taşır. İsimler; insanları, yerleri, şehirleri ve bazı şeyleri tanımlarken kullandığımız kelimelerdir. Şimdi bu temel tanımlardan yola çıkarak diğer gramer bilgilerini inceleyelim:

İsimlere bazı örnekler:
Sarah, lady, cat, New York, Canada, room, school, football, reading.
People like to go to the beach.

Emma passed the test.

My parents are traveling to Japan next month.

 

 

Abstract Nouns – Soyut İsimler:

“Soyut isimler” olarak açıklayabileceğimizAn abstract noun”, bazı fikirlere, düşüncelere ya da duygulara verilen isimlerdir.

Örneğin: Love is an abstract noun.

Examples:
Hope, interest, peace, ability, success, knowledge, trouble.

 

Concrete Nouns – Somut İsimler:

A concrete noun”, fiziksel olarak var olan her şeye verilen tanımlardır.

House is a concrete noun.

Examples:
Boy, table, floor, coffee, beach, king, rain, children, professor.
Common Nouns – Genel İsimler

“A common noun”, ortak bir isim, genel bir şeyin adlandırılması ya da özel olmayan bir şeye verilen isimdir.

Cat is a common noun.

Examples:
Boy, girl, city, country, company, planet, location, war.

 

Proper Nouns – Özel İsimler

A proper noun”,  bir şeyin özel adını belirten isimdir. Özel isimler cümle içinde de büyük harfle başlar.

Mabel (this cat’s name) is a proper noun.

Examples:
Robin, Alice, London, Sweden, Google, Earth, Eiffel Tower, Civil War.
Countable Nouns – Sayılabilen isimler

“A countable noun”,  sayabildiğimiz herşeyi belirten isimlerdir.

Cup is a countable noun.

Örneğin, kedileri sayabiliriz: one cat, two cats, three cats…

Bununla birlikte, suyu sayamayız; one water, two water – no, it doesn’t work…

Sayılabilen isimler, tekil ve çoğul olmak üzere iki forma sahiptir ve belirsiz articles’lerla (a/an – indefinite articles) kullanılabilir.
Examples:
Window, teacher, tree, lion, eye, cloud, pencil, heart, movie.

An orange, an umbrella, an animal, an island, an automobil.

A hospital, a helicopter, a hovercraft.

 

Countable Nouns – Rules and Examples

 Sayılabilen isimler önüne bir numara koyabiliriz.

For example:

banana/bananas – one banana, 4 bananas

child/children – 1 child, 10 children

foot/feet – 1 foot, 2 feet, nineteen feet

apple/apples  – 1 apple, two apples, a dozen apples
Sayılabilen isimler tekil ve çoğul formlara sahiptir. Çoğul formlar genellikle tekil bir isme “s” eklenerek yapılır, ancak her zaman değil!
Sayılabilen isimlerin tekil ve çoğul formlarındaki bazı örnekleri:

 

Singular Plural
goose geese
hand hands
computer computers
office offices
man men
person people
boy boys
bed beds
pencil pencils
woman women
newspaper newspapers
ball balls
strawberry strawberries

 

 

Rules for countable nouns

 

1.Singular countable nouns

 1. A) Tekil bir sayılabilen bir ismin öncesinde bir article, miktar kelimesi (sayı) veya iyelik sıfatı kullanmanız gerekir.

Examples:

Mrs. Smith is the principal.

Mrs. Smith is our principal.

Mrs. Smith is a principal.

I lost an earring.

I lost one earring.

I lost her earring.

Did you bring a guitar?

Did you bring my guitar?

Did you bring that guitar?

B) Tekil sayılabilen ismi “a” veya “an” article ile kullanmalısınız.

 

Examples:

I need a phone.

Did you buy a new car?

Sally has a black cat.

Please hand me a pen.

Sonraki kelime eğer sesli harfle başlıyorsa “an” article ile kullanmalısınız.


Examples
:

Nick ate an apple at lunch.

She is an active girl.

Without the adjective “active” we would use a.

She is a girl.

He is an artist.

Did you catch an insect?

 

 1. C) Bilinen ya da tanınan isimleri “the” article ile kullanmalısınız.

Examples:

I need a phone. Here is the phone.

Did you buy a new car? Yes, this is the new car.

He is an artist. Is Bob the artist?

Did you catch an insect? Yes, here is the insect.

 

2.Plural countable nouns

 

Examples:

She has three dogs.

I have two brothers.

There are four kids in our choir.

 1. B) Belirleyicileri veya çoğul sayılabilir isimler içeren miktar kelimelerini kullanabilirsiniz

Quantity words:

Some, any, most, more, all, a lot of, many, both, several, few, a couple of, the

 

Examples:

We have many pets.

I have a few notebooks.

She bought a lot of groceries.

Nick has several friends.

Do you have any envelopes?

Billy has a couple of questions.

Did you see the dogs?

 

3.Possessive adjectives and countable nouns

Tekil ve çoğul sayılabilir isimlerden önce iyelik sıfatlarını (possessive adjectives) kullanabilirsiniz.

 

Possessive adjectives:

My, your, his, her, its, our, their
Examples:

Have you seen my dog?

My children are at the park.

Your house is large.

Put on your boots.

Tom forgot his coat.

His gloves are black.

 

Bazı kelimeler ise kullanıldıkları anlamlara göre sayılabilir ya da sayılamaz özelliğe sahiptir:


Example:

singular: language

plural: languages

 1. A) I only speak one language.

  B) She speaks three languages.


  C) English is my favorite language.

A cümlesinde, language tekil sayılabilir bir isimdir.

B cümlede, languages çoğul sayılabilir bir isimdir.

C cümlesinde,  language sayılamayan bir isimdir.

 

Plural Nouns in English – İngilizcede Çoğul İsimleri

Çoğul bir isim (elmalar, kalemler, kızlar) birden fazla şahsa ya da şeye işaret eder. Tekil forma -s ekleyerek İngilizce’de çoğul isim oluşturmak genellikle kolaydır, ancak akılda tutulması gereken bazı istisnalar vardır.

Plural nouns rules:

 1. Add –s / -s eklemek:

Tekil forma -s ekleyerek adların çoğul formunu yapabilirsiniz.

Examples:

dog => dogs

cup => cups

girl => girls

television => televisions

desk => desks

school => schools

book => books

number => numbers

computer => computers

chip => chips

boy => boys


 1. Nouns ending in -ch, -s, -sh, -x, or –z / -ch, -s, -sh, -x veya -z ile biten isimler:

  İsmin -ch, -s, -sh, -x veya -z’de bittiği taktirde -es takısı alan çoğul kelimeler:

  Examples:

  beach=> beaches

church => churches

class => classes

gas => gases

waltz => waltzes

wish => wishes

bo=> boxes

fox => foxes

 

 1. Nouns ending in -f or –fe / -f veya -fe ile biten isimler:

  İsim -f / -fe ile bitiyorsa, f / fe’yi, çoğulları oluşturmak için -ves’le değiştirin.


  Examples:
  knife=> knives

wolf => wolves

hoof => hooves

wife => wives

self => selves

elf => elves

life => lives

loaf => loaves

half => halves

leaf => leaves

 1. Nouns ending in –o / -o ile biten isimler:

  Eğer isim -o ile bitiyorsa, çoğulları oluşturmak için –es’i ekleyin.

  Examples:
  buffalo => buffaloes

potato => potatoes

echo => echoes

tomato => tomatoes

hero => heroes

volcano => volcanoes


 1. Nouns ending in y / Sonu –y ile biten isimler:

Eğer sonu –y ile biten isimlerde, -y harfinden önce bir sesli harf varsa, kelimenin sonuna -s’i ekleyin:

 Examples:
boy => boys

toy => toys

valley => valleys

day => days

 

Eğer sonu –y ile biten isimlerde, -y harfinden önce bir sessiz harf varsa, kelimenin sonuna -ies’i ekleyin:

Examples:
baby => babies

bunny => bunnies

pony => ponies

jelly => jellies

sky => skies

lady => ladies

Forms of compound nouns – Birleşik isimlerin formaları:

 

İki veya daha fazla İngilizce kelimeyi birleştirerek, compound nouns oluşturmanın yaygın yolları şu şekildedir:

noun + noun
 • football
 • website
 • printer cartridge
noun + verb
 • haircut
 • sunrise
 • heartbeat
verb (-ing) + noun
 • washing machine
 • swimming pool
 • training room
noun + preposition or
prepositional phrase
 • mother-in-law
 • ladies-in-waiting
 • hanger-on
preposition + noun
 • underworld
 • upstairs
 • downtown
adjective + noun
 • full moon
 • white board
 • hot water
verb + preposition  

 • hold-up
 • checkout
 • breakthrough

 

Plural compound nouns

Birleşik kelimeleri çoğul forma dönüştürmek için çoğul takısı genellikle ismin sonuna getirilir. Eğer birleşik kelime iki isimden oluşuyorsa, çoğul takısı ana ismin sonuna eklenir.
Examples:
lady-in-waiting => ladies-in-waiting

mother-in-law => mothers-in-law

outcome => outcomes

superpower => superpowers

football => footballs

overthrow => overthrows

Scroll to Top